a honlap felülete akadálymentes
Friss hírek
Ünnepélyes átadás
Ünnepélyes keretek között adták át a hét végén a...
Elkészült a bővített szennyvíztelep
A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás, mint beruházó a...
Kapcsolat
Nagyatádi Regionális
Szennyvíztársulás


7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.
Telefon: +36-82/504-501
Telefax: +36-82/504-555
E-mail: varoshaza@nagyatad.hu
Keresés
Oldaltérkép
        Gyakran ismételt kérdések

 ■ Miért jó nekem a csatorna?
A szennyvíz csatornahálózat segítségével megoldódik a lakosok környezetvédelmi problémája is. Megszűnik a kellemetlen szag a rendszer beüzemelésével. Csökken a talajszennyezés veszélye, a talajvíz és a talaj tisztaságának megóvása egészségesebb életfeltételeket jelent. Jelenleg a településeken az elavult házi emésztőkben a szennyvíz jó része elszivárog a talajba, vagy bekerül a közeli patakba. A problémát azért nem érzékeljük közvetlenül, mert nem ugyanazt a vízkészletet használjuk fel, hiszen a tisztított víz folyik a csapból, amikor megnyitjuk. Kötelességünk ezért hozzájárulni ennek megóvásához, ehhez pedig elkerülhetetlen saját szennyvizünk kezelése.

Mi ez a beruházás, miért most kell meglépni?
A korszerű szennyvízhálózat kialakítása egy költséges beruházás, ami a helyi lakosság feladata. Megvalósulását az Európai Unió 2015-ig írja elő. A felzárkózás érdekében az unió pályázati úton lehetőséget ad a beruházási források nagy részének megszerzésére. Ehhez a lakosság 70 százalékának támogatására van szükség, különben a település elesik a támogatástól. Ha most nem sikerül a kilenc településnek megszerezni az uniós forrást, akkor is véghez kell vinnie a beruházást, csak akkor már saját költségére, amit egyik település költségvetése sem bír el.

Mennyivel támogatja a projektet az Európai Unió, mennyit fizet az önkormányzat, mennyit fizetek én?
Az unió a költségek 85 százalékát vállalja magára, a maradék 15 százalékot a településnek kell fedeznie. Ebbe beletartozik az a költség is, amit minden háztartásnak magának kell állnia, ez a ház hálózathoz csatlakozásának a díja.

Mikor kezdődik az építkezés és mikor lesz vége?
Sikeres közbeszerzési eljárást követően 2013. július 17-én szerződést között a nyertes kivitelezővel a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás. A 9 telep csatornahálózatát és a nagyatádi szennyvíztelep fejlesztését a Szabadics Zrt. végzi el. Az építési munkák 2013 augusztusában indulnak, a kivitelezőnek 24 hónap áll rendelkezésére a beruházás megvalósítására.

Mit kell tudni a csatornahálózatról, milyen technológia ez?
A hálózat gravitációs rendszerű lesz, ez jelentősen csökkenti a költségeket. A földrajzi adottságok teszik lehetővé a gravitációs rendszer kialakítását, aminek lényege, hogy a szennyvíz magától halad az alacsonyabb területek felé.  A házból kijövő vezeték magasabban van, mint a szennyvíztisztító idom, ezért elegendő összekötni őket, és a szennyvíz egyszerűen kifolyik. A gravitációs bekötés esetén a telekhatáron belül egy méterre kialakított tisztító ellenőrző idomon keresztül a szennyvíz gravitációsan jut a közcsatornahálózatba. Erről a típusú rendszerről tudni kell, hogy kis áramlási sebessége miatt a szennyvíz lerakódhat benne, ezért egyes szakaszait tisztítani kell időnként.
A csatorna elválasztó rendszerű lesz, ami azt jelenti, hogy az esővizet nem ez a hálózat vezeti el. Nem is szabad beleengedni a csatornába az esővizet, mert a hirtelen jött nagyobb mennyiségű csapadékot nem tudja elvezetni a rendszer és szennyvíz visszafelé kezd el felgyűlni.

Helyreállítják-e a csatornázás után az utat és az én telkemet is?
Minden elvégzett munkához hozzá tartozik a környezet helyreállítása, legalább olyan állapotra, mint amilyen volt. Tehát a tulajdonos saját telkén is és a közterületen is. A megbontott utat is helyreállítják majd.

Milyen ingatlanokat érint a beruházás?
A Vízjogi engedélyes tervben szereplő belterületi, önálló helyrajzi számon lévő lakás, családi ház, illetve olyan üres telek, amelyre a helyi rendezési terv szerint lakóház építési engedély kiadható.

Mi történik akkor, ha nem akarok csatlakozni és nem engedem be a kivitelezőt a birtokomra?
A szennyvízhálózatra jelenleg csatlakozni nem szándékozó ingatlantulajdonosnak nem kell beengednie a kivitelezőt az ingatlanára. Erre nincs is szükség, hiszen a döntése következtében ott nem kerül kialakításra rákötési pont a telekhatáron belül. A csatornahálózat üzembe helyezését követően az ingatlantulajdonostól hatóság kérheti annak igazolását, hogy a keletkezett szennyvízét a környezetvédelmi előírások szerint tárolja és kezeli, vagy helyezi el. Amennyiben ezt hitelt érdemlően bizonyítani nem tudja, akkor környezetterhelési bírság fizetésére kötelezhető. A gyakorlati tapasztalatok szerint mindkét esetben a rácsatlakozás költségeit meghaladó anyagi terhek jelentkeznek az adott ingatlan tulajdonosánál.

Kinek a tulajdona a víziközmű, ha elkészült?
A vonatkozó törvények szerint a megépülő víziközművek kizárólag az önkormányzat tulajdonába kerülhetnek és el nem idegeníthetőek.

Hogyan tisztítják a szennyvizet?
A kommunális szennyvizek tisztításának a módja mechanikai tisztítást követően egylépcsős eleveniszapos biológiai tisztás. Ez vegyszeres és részben biológiai foszfor eltávolítást és teljes biológiai szervesanyag és nitrogén eltávolítást jelent. Kizárólag a háztartásokban (fürdőszoba, wc, konyha) keletkezett szennyvizekre vonatkozik (vegyszerek, festék, olaj, veszélyes hulladék ugyanis nem kerülhet a csatornahálózatba). A beérkező szennyvíz először egy rácson megy keresztül ez fogja fel a nagyobb darabos szemetet. Ezt követően van egy homokfogó ami a homokot fogja meg. Ezután számtalan állomáson jut még át a szennyvíz, míg a folyamat végén fertőtlenítés után a határértékre tisztított szennyvíz marad.

Hasznosítható-e a tisztított szennyvíz?
A szennyvíztelepre kerülő szennyvízből a tisztítás során egyrészt tisztított szennyvíz, másrészt szennyvíz iszap keletkezik. A tisztított víz hasznosítható öntözésre, a tisztítás során keletkezett iszap pedig felhasználható a mezőgazdaságban.

Mit nem szabad a csatornába engedni? Miért nem?
- Tilos a csatornába önteni benzint és más veszélyes robbanóanyagokat, zsírt, oldó- és tisztítószereket, mérgező anyagokat (pl. megmaradt permetező- és növényvédőszereket), állati eredetű hígtrágyát.

- Tilos belevezetni a még működő vagy felhagyott emésztők tartalmát is.

- Darabos tárgyakat (rongyot, gyógyszert, kavicsot, csontot, üveg-, műanyag palackot), építési törmeléket (homokot, cementet, gipszet), konyhai maradékot, állati tetemet, húst, belsőséget, szőrt, papírtörülközőt, pelenkát, vattát, tampont.

- Az esővizet sem lehet belevezetni a csatornahálózatba!

Mit szabad beleengedni a csatornába?
Csak a WC használat, mosás, mosogatás, tisztálkodás, takarítás során keletkező szennyvizet szabad beengedni a csatornába.

Utolsó frissítés: 2014-03-20